DİĞER ANTİK UYGARLIKLAR

 

OSİRİAN AKDENİZ UYGARLIĞI

Atlantis ve rama uygarlıkları zamanlarında Akdeniz deniz değildi yani büyük ve bereketli toprakları olan bir vadiydi. Burada yaşayan uygarlık mısır hanedanının ataları tarafından kurulmuştu ve osirian uygarlığı olarak biliniyordu. Afrika'nın içlerinden gelen stix nehri yani bu günkü Nil nehri Osirian ülkesinin yani Akdeniz vadisinin içinden geçerek batıya akıyor ve şimdiki Malta ile Sicilya adaları arasındaki çok büyük bir göle dökülüyordu. Atlantis suların altına gömülürken öylesine büyük bir jeolojik bir değişim yaşandı ki , Atlantik okyanusunun suları Akdeniz vadisine dolmaya başladı. Akıl almaz seller ve tufan osirianın tüm büyük kentlerini ezdi geçti ve sayısız taş ve mermer yapıtı taşıyıp götürerek yüksek kıyılara fırlattı yani şu andaki Akdeniz kıyılarına. Bu gün kıyı Akdeniz ülkelerinde bulunan garip megalitik taş yapılar, bu olayın kanıtlarıdırlar. Su altı arkeolojisi bizlere Akdeniz de 200 den fazla batık kentin bulunduğunu söylüyor, buda bize Mısır uygarlığı ile beraber Girit'deki  Minoa ve Miken uygarlıkları ve de eski Yunanlılar bu büyük uygarlığın kalıntıları yada mirasçılarıydılar çok büyük depremlerin sonucunda Ortaya çıkan bazı kalıntılar, bunu kuvvetle desteklemektedirler, osirian uygarlığı'nın Atlantisle hemen hemen çağdaş olduğu sanılıyor. Atlantis' de ve Rama da olduğu gibi Osirian'da da uçan araçlar, çeşitli ulaşım teknolojileri kullanılıyordu. Temel enerji doğadan elde edilen elektrikti. Malta adası'nda bulunan kayalara ve denizin içine doğrun giden araba tekerleği izlerin Antik Osirian'ın yollarından kalma olduğu ve şimdi su altında olan kentlere gittiği düşünülüyor. ( Aşağıda ki resim )

Belki de Osirian yüksek teknolojisinin en iyi kanıtı Lübnan Ba'Albek de bulunan inanılmaz  platformdur Ana platform dünyada bilinen en büyük yontulmuş kayadır, diğer kaya bloklarını uzunlukları 25 m kalınlıkları ise ortalama 5m dir; ağırlıkları ise 1.200 ile 1.500 tondur. ( Aşağıda ki Resim)

Şu anda Osirianla ilgili fazla bir şey bilmiyoruz ama elimizdeki kanıtlar çok güçlü çünkü tüm Akdeniz kalıntılarla dolu

 

 

 

ANTİK ÇİN UYGARLIĞI

Antik Çin'in gerçek adı han China dır ve geçmişinde ki bir çok antik uygarlık gibi Pasifik'teki dev batık kıta Mu dan kaynaklandığı kabul edilir. Hemen tüm antik Çin mitlerinde göklerde uçan arabalardan sihirli mücevherlerden söz edilir. Birçok anlatım Maya tarzını hatırlatır, Çin'le Maya tarihi arasında görünür bir ilişki ve benzerlik vardır. Antropologlar, Taoist etkilerin Orta Amerika'ya kadar uzandığı Shang Hanedanı'na ait simgeleri ve motifleri ( en ünlüsü Ying-Yangdır ) göstererek ileri sürüyorlar. Bu ilişki Maya sanatında özellikle de heykelcilikte çok belirginleşir, Shang hanedanı için en önemli madde Yeşim taşıyla ilgili bir yaklaşıma rastlamaz. Yeşim taşı birden ortaya çıkar sanki Orta Amerika'dan gelmiştir kökeni de gizemlidir; bugün hala keşfedilmemiş Antik yeşim taşı madenleri aranmaktadır çünkü Kullanılan taş miktarı, çok sayıda madenin olması gerektiğini gösteriyor. Bazı Antropologlar Çinli gezginlerin MÖ 500-300 arasında Mexico'ya kadar geldiklerini ileri sürerek, Taoist ticaret sayesinde Orta Amerika'da bilinen ve kullanılan mantarların, haşhaşın ve şifalı bitkilerin Çin'e getirildiğini düşünüyorlar. Antik Çin garip ve inanılmaz buluşlarla doluydu; tuvalet kağıdı, deprem detektörleri, kağıt para, top, roket, baskı gibi yüzlerce hatta binden fazla teknolojik buluş Çinin uzak geçmişinde Gerçekleştirildi. 1959 da arkeologlar binlerce yıllık alüminyum kemer tokaları buldular oysa alüminyum elde etmek için boksit madenine ve elektriğe gerek vardır, öyle ise kemer tokalarını kim yapmıştı

 

ANTİK ETİPOYA VE İSRAİL

Gerek İncil gerekse de etiyopya'nın kutsal kitabı Kebra Nagast'da antik ve İsrail'de yüksek teknolojiyi ima eden öyküler vardır. Büyük Kudüs Tapınağı'nda üç büyük sütunun ayakta tutuğu taş blok, Lübnan'daki Ba Albek'i anımsatır. Bugün orada mescidi Aksa camii vardır ve içindeki dev kaya kutsal yer olarak ziyaret edilir Hz Muhammet (SAV )bu kayaya binerek miraca çıkmıştır. Kaynaklar bizi yine osirian uygarlığına kadar götürürler. Daha sonraki Finike yapımı tapınak yapımlarında ve Etiyopya'daki kutsal yapılarda yine aynı megalitik inşaat teknikleri görülür. Kudüs, mount dağı' nda olduğu var sayılan ve kral Süleyman tarafından yaptırılan megalitik tapınak, söz konusu kaynaklarda kutsal emanet "Ahid Sandığı"nın evi olarak tanımlanır. Ahid sandığının bir tür jeneratör olduğu ve üzerinde som altından bir heykelin bulunduğu sanılmaktadır. Sandığın ve altın heykelin daha önce peygamber Musa döneminde mısırda büyük piramitte bulunduğu ve göç sırasında taşındığı bilinir. Ahid Sandığı benzerleri gibi elektrikli bir aygıttır ve yaydığı güç nedeniyle yapımcılarını yok olmasından çok sonra kutsal olarak tanımlanmıştır. İncil'de birçok sandık nedeniyle çarpılıp ölen insanlardan söz eder. Etiyopya ve israil uzak geçmişin uygarlıklarının izlerini taşımaktadır. Bu uygarlık Osirian uygarlığının devamı veya kalıntısı olabilir.

GOBİ UİGER UYGARLIĞI

Atlantis ve Rama imparatorluğunun sürdüğü dönemlerde, şimdiki Gobi çölünde Uiger uygarlığı vardı Gobi şu anda kupkurudur ve büyük bir sıcağın altında kavrulur, oysa burada bir zamanlar kentler ve limanlar vardı.

Gobi çölünde bulunan kayıp bir kent kalıntısında asansöre benzer bir aygıt bulunmuştur Ama araştırmalar Mao-Çin kısıtlamaları nedeniyle ilerletilememiş, şimdilerde de fazla bir rahatlık elde edilememiştir. Uiger Uygarlığı'nda da rama'da olduğu gibi, uçan vimana'ların kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ünlü Rus gezgin Nicolas ROERİCH tutuculuğu ve ciddiyetiyle tanınmasına rağmen 1930'larda Kuzey Tibet'te uçan bir disk gördüğünü yazmıştı. Belkide bu araç hala aktif olan bir vimana'ydı ve Uiger teknolojisinin bir ürünüydü. Bir diğer kurama göre Uiger uygarlığı, Lemuryadan gelen ve 13. Okul olarak bilinen yaşlılar kurulu tarafında Mu veya Lemurya batmadan önce kurulmuştu ve uygarlığın merkezi şu anki Tibet'te bulunuyordu. Günümüzde ABD'de Uiger uygarlığı'nın yada onların öğretilerine inananların kurduğu "büyük beyaz kardeşlik" sosyal kuruluş bulunmaktadır. Tarihi kaynaklar dikkat çekicidir; büyük Çin filozofu Lao ÇE (tahmini doğumu MÖ 604) öğretisinde Antik ustalardan ve onların engin bilgeliğinden söz eder "Tao Te Ching" adlı tanınmış kitabında (Çin'in en popüler bilgelik kitabı ) yaşamının son yıllarında Çin'den ayrılarak batıya yolculuk yaptığını ve efsanevi ülke Hsi Wang Mu'ya ulaştığını anlatır. Antik Çin kaynaklarına göre burası"Eski Birler" in merkeziydi. Uiger uygarlığı'nın vatanı olan orta Asya iç denizin kıyıları artık yok iç denizin neden ve nasıl Kuruduğunu birkaç zayıf kuramın ötesinde bilmiyoruz