İNKALARIN JET UCAĞI

17°13'19.41"N 89°37'25.01"W

 

 

1954 Yılında, Colombia Hükümeti antik altın eserlerden oluşan bir koleksiyonu ABD'ye sergilenmeye gönderdi. Tikal, Guatemala da bulunan bu objeler Amerika'nın önde gelen   mücevher  uzmanlarından Emmanuel Staub sipariş üzerine cisimlerin altı tanesinin röprodüksiyonunu yapacaktı 15 yıl sonra bunların bir tanesi analiz için İvan Sanderson 'a verildi  

 

Sandeson kısa bir çalışmadan sonra, bir gurup toplayarak vardığı sonucu açıkladı; bu model en azından 1000 yıllıktı ve yüksek hızda uçabilen bir uçak modelinden hata bir jet uçağından başka bir şey değildi. ( Aşağıda )

Modelin uzunluğu 5cm'di ve bir zincirin ucuna takılıp kolye olarak kullanılmıştı. Tahminen MS 500-800 arasında, Sinu bölgesi'ndeki İnka öncesi bir dönemden kalmıştı. Sanderson ve New York Aeronotik Enstitüsü'nden Dr.Arthur Poyslee .bu tür kanatlı hayvanın olmadığı sonucunda birleştiler' cisim biyolojik olmaktan çok mekanikti. Örneğin ön kantlara delta şeklindeydi, kenarları çok belirgindi ve bir hayvana hiç benzemiyordu ama daha ilginçi bir  dümeni vardı.Bütün bunların ötesinde, cismin üzerinde Aramik yani eski ibrani alfabesindeki B harfinin bulunmasıydı bu inanılmazdı yani cismin kökeni  Colombia değil Ortadoğu olmalıydı ama orada ne arıyordu? Gerçekten bu bir uçak modeli mi ? Harfin şekli bir rastlantı mı ? Yoksa eski Ortadoğulular uçmanın sırına mı ? Sahiptiler .

 

Koleksiyondaki diğre objeler !!!

 

 

İKİ MUHENDİSİN BAŞARISI

 

Alman Hava Kuvvetlerinde radar kontrol subayı olan yüzbaşı Peter Belting’in hobisi model uçaklar ve planörlerdir. Belting, Kadim Astronot Derneğinin amblemi olarak seçtiğimiz altın Kolombiya objelerinin aerodinamik ve uçabilecek bir modelinin yapılıp yapılamayacağını görmeye karar vermiş ve pratisyen diş hekimi Dr. Algund Eenboom ile birlikte hem pervaneli hem de jet motorlu birer model çizmiştir. Modeller elektrik motoru ile çalışmaktadır ve uzaktan kumandalıdır. Bu iki model aeorodinamik ve tüm uçuş pozisyonları bakımından yapılan testleri geçmiştir. Algund Eenboom ve Peter Belting bulunan inka dönemine ait altın uçak heykelciklerinin aerodinamik özelliklerini koruyarak küçük ölcekli pervaneli bir model yaptılar. Ağustos 1997 yılında Orlando, Florida Antik Astronotlar derneği Kongresi sırasında yakınlardaki bir otoparkda bu maketin uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiler (Aşağıda ki resimler)