KURAN MUCİZESİ

Kuram Kerim öyle bir kitap ki, önemi hiçbir zaman azalmıyor. 1983 yıhndan itibaren blllm dünyası tarafmdan çok yoğun olarak incelenmeye başlandı. Arkadaşımız Ata Nlrun, onda varhgı keşfedilen mucizevi nitelikteki matematiksel özellikleri derledi.

 

HANGİ DİNDEN olurlarsa olsunlar, inananlara göre Kuranı Kerim, Allah 'ın sözüdür. Bazılan da onun çok üstü n bir dehanın ürünü olduğunu iddia ederler. Bu soruların cevapları yüzyıllardır aranıyor. Müslümanlar için, bu yönden tartışılacak bir şey yok. Onlar, Kuranı Kerim'in Allah kelamı, yani bildirisi olduğuna kesin olarak inanıyorlar. Ama, Kuram Kerim sadece Müslümanlar için mi acaba?.. Eğer Kuranı Kerim , tüm insanlığı kapsayan bir bilgi içeriyorsa o zaman içinde dünyasal bilgiler de olması gerekir. Sadece doğru yaşam kurallarını ve ruhsal aydınlanmayı anlatmadığı ortaya çıkıyor. Yüzyılımıza kadar, bu belki böyle sanılıyordu. Ama günümüzde Kuranı Kerim'in içinde bazı bilimsel gerçekler bul unmaya başlandı. Kuranı Kerim'in içinde gökbilimi , zooloji; botanik , biyoloji, tıp ve fizikle ilgili çeşitli ayetler olduğu anlaşıldı.

 

19 HARFLİ CÜMLE

Bir kitap yazmaya başladığınızı düşünün, ama bu kitaba başlamak için bir kuralınız var. Kitabınızın ilk cümlesi 19 sözcüklü olacak. Önce çok kolay gibi görünen bu iş, aslında çok güçtür. Düşünün ki,kitabınızçok önemli ve siz o kitabın en çarpıcı yeri olması gereken ilk cümledesiniz. Diyelim ki,bu işi başardınız. Tam istediğiniz gibi ve amaca yüzde yüz uygun cümleyi kurdunuz.Ama bundan sonra ikinci bir kuralınız daha var.Bu daha da güç. Çünkü ,diyorsunuz ki , ilk cümlemdeki her sözcüğü kitabımda 19'un katları olarak tekrarlayacağım. İşte bu andan sonra ,işinizçok zorlaşacak. Bunu başarmanız için, bir bilgisayara ihtiyacmız olacaktır. Kendi kendinize böyle bir cabaya girip, sonuç almanız yıllar sürer. Büyük bir olasılıkla, bu tür bir çalışmaya ömrünüz de yetmeyebilir.

 

19 U UYGULAYALIM

Şimdi Ku ranı Kerim'i açalım. İlk gördüğü nüz sözcük, Besmele, yani "Bismillahirrahmanirrahim." Yalnız unutmayalım ki, dil Arapça' dır. Şimdi resme bakın, (Üsste) Besmele'nin 19 Arap harfinden oluşmuş olduğunu göreceksiniz. Böylece Kuranı Kerim'in 19 harfli bir cümleyle başlamış olduğunu tespit ettik. Hem de amaca en uygun cümleyle, Türkçe anlamıyla "Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla". İkinci uygulamamız, Besmele'nin içinde yer alan 4 sözcüğün katlarını bulmak olacak­ tır. Tek tek bakalım:

ESİRGEYEN sözcüğü Kuran'da 57 defa geçer -

19 X 3 = 57 BAÔIŞLAYAN sözcüğü Kuran'da 114 defa geçer -

19 X 6 = H4 ALLAH sözcüğü Kuran'da 2698 defa geçer -

19 x 142 = 2698 İSİM/ AD sözcüğü Kuran'da 19 defa geçer -

19 x ı= 19 Şimdi de katlan toplayalım: 3+6+142+ 1 = 152 152 de, 19'un 8 katıdır.

KAYIP BESMELE

Kuranı Kerim'de 114 sure var, yani 19'un 6 katı. Her surenin başında Besmele olmalı, değil mi? Ama bayır, bir tane eksik! ., Kuranı Kerim'de başında Besmele olmayan tek sure, 9. sure olan "Tevbe" Suresi'dir. Bu sureden başlayarak 19 sure sayınız"Nehl" Suresi'ne geliriz. "Nehl" Suresi 27. suredir. Bu surenin 30. ayetine bakalım. Bu ayetin Besmele ile sona erdiğini görürüz. Kuranı Kerim'de sure başlarının dışında geçen tek Besmele buradadır .Kayıp Besmele' yi bulduktan sonra, bir hesap daha yapalım:

27. Sure + 30. Ayet = 57 19 x 3 = 57 Yine 19'1a karşılaştık.

 

19 LAR BİTMİYOR

Kuranı Keri m'deki 19' ar daha pek çok. Son sure ile Hz. Muhammed'e bildirilen ilk sure olan Alak Suresi de aynı konu nun içinde. Alak Suresi, Kuranı Kerimin sondan geriye doğru 19. suresidir. Bu surede 19 ayet var. İlk vahiyde bu surenin 5 ayeti verilmiş. Bu 5 ayetteki sözcük sayısı da 19'dur. Tüm bu ayetlerin harf sayısı 76'dır. Yani 19 X 4 = 76. Bütün Alak Suresi'nin harflerini sayın, 285' dir, yani 19 X 15 = 285.

97. sure olan Kadir Suresi'nde yine aynı durum ortaya çıkıyor. Bu surenin de harflerinin toplamı da 114 yani 19un 6 katı Bu da ilginç. Çünkü , Kuranı Kerim 114 suredir. Besmele, Kuranı Kerim'de 114 defa geçer. Ve Kadir Suresi, Kuranı Kerim'in Allah'ın katından ilk defa verilmeye başlandığı geceyi anlatır.

 

HARFLERİN GİZEMİ

Kuranı Kerim'de bazı surelerin başında çeşitli harfler görülür. Örneğin, ikinci sure olan Bakara Suresi'ni n başındaki Elif , lam, Mim harfleri gibi. Diğer örnekler Ha , Ayn, Sin ve Kaf dır. Bu hiçbir anlam verilemeyen harfler, 29 surenin başında da yer alır. Bilgisayarla yapılan araştırmalarda, bu harflerin de, 19 sistemiyle ilgili olduklan ortaya çıkarıldı. Bu harfler 14 değişik şekilde bir araya getirilerek ,29 surenin başına getirilmiş. Bir hesap daha yapalım: 14+ 14+29= 57; yani, 19X3 = 57. Bir diğer örnekte, Kaf harfi 50. sure olan Kaf Suresi'nin başında yer alır. Bu harf, bu surede 57 defa geçer, yani yine 19X3= 57.

 

NEDEN 19

19 bir sayıdır ama , acaba diğer sayılardan farkı ne? Bir asal (bölünmez sayı) sayıdır, sadece bire ve kendisine bölünür. Bir ve dokuz,ondalık sistemin en küçük ve en büyü k değerleridir. l0'un karesi l00 'dür, 9'un karesi 81 dir. Aradaki fark yine 19'dur. Bu sayının bir de gökbilimsel özelliği var. MÖ 5. yüzyılda Yaşayan Yunanlı gökbilimci ve filozof Meton'un buluşuna göre Dünya , Ay ve Güneş her 19. yılda bir, aynı hizaya geliyorlar. Günümüz gökbiliminde bu olaya, "Meton Devresi" adı veriliyor.

 

KİMLER BULDU

 

Kuranı Kerim'in matematiksel yönünü ilk inceleyen, Dr. Reşad Halife adlı Mısırlı bir bilgindir. Dr. Halife, 1935'te doğdu, Ziraat Fakültesi'ni bitirerek , Amerika'ya gitti. 1964' te doktorasını California Üniversitesi'nde verdi ve oraya yerleşti . Amerika'da evlendi ve eşini Müslüman yaptı . Dr. Reşad Halife, 19 mucizesi üzerine ilk - çalışmasını 1976 yılında yayınladı , "Muhammed'in Edebi Mucizesi" adlı bu kitap (The Perpetual Miracle of Muhammed) , büyük ilgi uyandırdı . Çalışma tamamen bilgisayarla yapılmıştı. Ünlü bilim dergisi Scientific American'da matematikçi Martin Gardner konuyu uzun uzun inceledi. 1979'da ise Hindistan doğumlu , Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan İslam ilahiyatçısı Ahmet Deedat, Dr. Halife'nin çalışmasını genişleterek, "En Büyük Mucize Kuran" adıyla bir kitap meydana getirdi. Deedat , günümüzde Hıristiyan Güney Afrika'da tipik bir İslam misyoneri olarak çalışıyor. Kitabı özellikle 1984 yılında dünya çapında ilgi gördü.

Ahmet Deedat'ın çalışması Dr. Halife'nin çalışmalannı genişletti. Kuranı Kerim 'deki 19 gerçeğini gösteren çok açık bir kanunu ortaya koydu. Hikayesi şöyle: Hz. Muhammed'e gelen ilk vahiyde, Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti gelir. Ardından Kalein Suresi'nin 4 ayeti gelir. Bunu da Müzzemmil Suresi'nin 5 ayeti izler. Bu üç surede, o ana kadar gelen ayetlerin toplamı l4 'tür. 4. vahiyde ise Müddessir Suresi gelmeye başlar

 

 

30 ayet verilir. Ve vahiy durur. 30 ayetin anlamı "üzerinde 19 vardır" şeklindedir. İşte tam bu anda vahiy yine başlar. Müddessir Suresi'nin devam edeceği yerde, Alak Suresi'nin 5 ayeti daha verilir ve vahiy durur. Yani sonuçta ilk 3 vahiydeki ayetler 19'a tamam lanmış olur. İşte hesabı:

1. Vahiy Alak Suresi - 5 ayet

i2.Vahiy Kalem Suresi - 4 Ayet

3. Vahiy Müzzemmil Suresi - 5 Ayet

i4. Vahiy'in devamı Alak Suresi'ne ek - 5 Ayet

Toplam 19 ayet

 

RASLANTI OLABİLİR Mİ

Bütün diğer 19 üzerine kurulu hesaplar, hep tesadüflere mi bağlıdır? Hayır, bu mümkün olamaz. Aynca, bu matematiksel sistemin bir özelliği de, hiçbir şekilde Kuranı Kerim'e bir ek yapılmasını engellenmesidir. Aynı zama nda çıkarılamaz da! Böylece, Kuranı Kerim sonsuza kadar aynı şekilde kalacaktır. İster istemez aklımıza, diğer kutsal kitaplar üzerinde tahrifat iddialan geliyor. Acaba , Kuranı Kerim , önceki kutsal kitapların insanlar ta rafından değiştirilmesi üzerine, bu defa aklın en güzel ispatı olan matematikle korunmuş muydu?

İKİ 19 DAHA

İddialara göre, Dr. Halife'nin kitabı yayınlama tarihi olan 1976 yılı da on dokuzla ilgilidir. Çünkü 1976, l9'un 104 katıdır. Bir diğer ilginç araştırma, Elif, Lam ve Mim harflerinin geçtiği 8 surede yapılmış. Bu harfler, bu 8 surede tam 26.676 defa geçiyor. Bir hesap daha yapalım ; 26.676 + 19 = 1404. 1404 ise, miladi 1984 yılının hicri karşılığıdır. 1984 yılı , 19 gerçeğinin, artık hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde kabul edildiği yıldır

 

İŞ 19 LA BİTMİYOR

Kuranı Kerim 'dek i matematiksel mucizeler, daha birçok gerçeği ortaya koyuyor . Bunlardan birkaç örnek görelim:

Adalet ve zulüm kelimeleri 16'şar defa ,

Dünya ve ahret kelimeleri l 15'er defa,

Melekler ve şeytan kelimeleri 68'er defa ,

Güneş ve nur 33'er defa,

Yedi gök deyimi 7 defa, Ay kelimesi 12 defa ,

Gün keli mesi 365 defa,

Af ve ceza kelimeleri ll7'defa,

Kuran, vahip ve İslam kelimeleri ise tam 70'er defa geçer.

 

PEYGAMBER SAYILARI

Kuranı Kerim 'de 28 peygamberin adı, çeşitli şekillerde 513 defa geçer. Peki nedir bu 513? Önce 19'un, 27 katıdır. Yani, 19 X 27 = 513. Ama daha ilginci var: Kuranı Kerim'de elçi göndermek kelimesi ve kavramı da tam 513 defa geçer. Yazar ve araştırmacı Edip Yüksel , Ahmed Deedat 'ın kitabını Türkçeye kazandırmış. Edip Yüksel, bu matematiksel ilahi mucizeyi şöyle yorumluyor: "Kuranı Kerim'i, evrenin en büyük mucizesi yapan bu olay, bilgisayar aracılığıyla şans eseri bulundu. Görüyoruz ki, Kuranı Kerim, insan gücünün ilerisinde bir iştir. Öyleyse, Kuranı Kerim'in gerçekten Allah Sözü olduğunu, dinsizlere, Hıristiyanlara vediğer dinlere mensup olanlara nasıl anlatabiliriz? Gerçek bilimle, matematiği kullanarak. Çünkü matematik bölgesel değil, evrenseldir." Sonuçta Diyanet işleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kuranı Kerim'in daha sayısız mucizelerle dolu olduğunu, ayrıca gerek dil, gerekse bilimsel gerçekler yönü nden üstünlüğünü n tartışılmaz olduğunu belirtiyor. Sadece islam alemi değil, tüm insanlık , aslında ilginç bir durumla karşı karşıya. Ama görüldüğü kadarı yla, bu bilimsel gerçek henüz daha tam olgunlaşmış değil. Eğer gerçekten çok büyük çapta bir araştırmaya girilse, acaba daha neler bulunacak?

Ama ortada ilginç bir durum vardır. Kuranı Kerim'in sakladığı daha birçok mucizenin bulunabilmesi için, çok iyi Arapça bilen , hatta Hz. Muhammed dönemi Arapça­ sını çözebilen bilim adamları gerekiyor. Bu da yeterli değil. Birde çok gelişmiş ülkelerin üstün teknolojilerine gerek var.

Yazımıza noktayı koymadan önce karşı karşıya kaldığımız bilimsel bir gerçeği belirtelim. ihtimal hesaplarına göre, 19 olayının bir tesadüf sonucunda oluşması ihtimali ancak, 626 septilyonda birdir. Yani, 626 üzeri 24 sıfır...

 

Hattat Kimli Akdlk' n yazdıOı "Ayet-el Kürsl" (üstte).

Ama asıl önemli olan, bu surelerin anlamlandır.Çünkü içlerinde birbirlerini bütünleylcl anlamlar var (solda).

Bazı eski dlllerdekl rakamlar. Görüldüğü gibi en az değişime uğrayan rakamlar 1 ve 9'dur (üstte).

 

DAHA fazla bllgl için: Tayyar Altıkulaç:Yüce Kitabımız Hz. Kuran, Diyanet Vakfı Yayınları, 1982.

Ahmed Deedad - Edip Yüksel: Kuran, En Büyük Mucize, lnkılab Yayınları,1983.

Hz. Muhammed-Bilim Araştırma Merkezl-1984.

Dr. Muhammed C. Fendi : Allah ve kainat , Çağrı Yayınları, 1980.

Maurice Bucallle: Le Bible Le Coran, Et La Science, Paris, 1978.