KİRLİAN FOTOGRAFCILIĞI

Bir göz kamaştırıcı renkler görünümü. bir ışıklar gökadası... Pırıl pırıl alacalıklar... Belirsiz gerçek dışılar... İlginç ve gizemli aydınlanışlar... Renk renk şenlik fişekleri..." İşte Rus basınında, 1960 yıllarına doğru ülkenin bilginleri; yurttaşlanndan biri olan Semyon Kirlian'ın  bulduğu yeni bir fotoğraf yöntemi sayesinde insanoğlunun keşfettiği şeyi böyle dile getiriyorlardı. 1970'e doğru Amerikalılar da Kirlianınkine benzeyen bir aygıt yapıyor ve yaşamın bu hemen hemen bilinmeyen görüntüsü adına çok çabuk coşuyorlardı."Yeni ve büyüleyici evren... Pırıl pırıl renkli kabarcıklar ve lekeler... Yaşam dokusu... Bir fiskeye gibi enerji fışkırtan ateşler..."

 

BULUNUŞU

1930 Yılıydı. Rus Mühendis Semyon Kirlian, (1899-1978) Ukrayna'nın Krasnodar kentindeki bir araştırma laboratuarında çalışıyordu, bir elektro tedavi makinesini onarmaya çalışıyordu. Dalgınlıkla elini bir elektroda fazla yaklaştırınca, bir şok yaşadı. Şokla birlikte, büyük bir elektrik kıvılcımı ve parlak bir ışık gördü. Kirlian, iyice  meraklanmıştı. Kıvılcımın hizasına, ışığa duyarlı malzeme koymaya karar verdi. Elinde bu ışığa duyarlı kağıdın arkasına tutu. Dalgınlık sonucu yaşadığı olayı, bir kez daha yineledi ve tam parlak ışığı gördüğü anda bu tuhaf olayın fotoğrafını çekti. Filmi banyo ederken, parmak uçlarının kağıt üstünde görüntüsünü çevresinde, tuhaf saçak biçiminde izler gördü. Sonra filmi yakından inceledi. Her izin farklı bir dağılım modeli bulunduğunu fark etti. Kirlian bu buluştan çok etkilenmişti.

İki odalı küçük dairesinde bir laboratuar kurup boş zamanlarının tümünü, yaşadığı garip olayı araştırarak geçirmeye başladı. Sonraki 40 yıl boyunca'da "Yüksek Voltajlı Fotoğraf" konusunda çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar yoğun bir bilimsel tartışmaya yol açtı. Tartışmacılardan bazıları, Kirlian tarafından filmi çekilen tuhaf izlerin "Astral Beden"in belirtileri olduğunu savundu

                                 

KİRLİAN'DAN ÖNCEKİ BULUŞLAR

      Kirlian'ın bulduğunu sandığı etkiler, aslında tümüyle yeni nede şaşırtıcıydı 1890 yıllarında ABD'de çalışmakta olan   Mühendisi Nikola Tesla (Yugoslav fizikçi, 1857-1943), kendisine çok fazlı akımları, trifaze  elektrik enerjisinin iletimini, asenkron motorlan, komütatörleri, yıldız montajını, yüksek frekanslı alternatörleri borçlu olduğumuz bu dahi)da bu yüksek voltajlı fotograf tekniğini kullanmıştı. Elde ettiği sonuçla, Kirlian'ınkinden pek farklı değildi. 1930 yıllarının başındaysa, ingiliz Mühendis George de la Warr, insan bedenindeki alanların çevresinde  zayıf "Elektromanyetik güç alanları" nın varlığını ortaya koymuştu. Bu alanlar, bedenden belirli bir uzaklıkta yer alıyor, kişinin içinde bulunduğu fiziksel ve duygusal durumlara göre dalgalanmalar gösteriyorlardı.Kirlian'ın yeniliği ve değeri, bu fotoğraf yönteminin bilimsel bir uygulaması ve diş doktorluğundan botaniğe dek uzanan dallarda kullanılmasına yarayan ve bu kullanılışı mikroskoptan holografiye kadar bir optik gereçler yelpazesine bağlayan tüm bu aygıt dizisinin yaratılması amacıyla sistemli bir araştırmada bulunmasıdır.

KİRLİAN KAMERASI NEDİR

  Kirlian fotoğrafçılığında kullanılan makine'nin  yapısı basittir. Metal bir levhaya yüksek voltajlı bir "Tesla bobini" ( ) takılır. İletken olmayan bir tabakayla bu birim, fotoğrafı çekilecek kişi yada nesneden ayrılır. Bu kişi ve nesne ile aygıt arasında bromür kağıdı ya da film gibi ışığa duyarlı bir maddeden yapılmış bir tabaka koyulur. Kirlian makinesi, yüksek voltajlı bir yüksek frekans alanı yayar. Elin ya da fotoğrafı çekilecek başka bir cismin "enerji beden" i, bu alanı iter. Bu da bir kesinti görüntüsünün oluşmasına yol açar. "Enerji beden"in ya da her neyse oluşturduğu görüntü farklılıkları ortaya çıkar.

 

 

 

GÖRÜNTÜNÜN ARDINDA Kİ GERÇEK

Paradan tükürüğe kadar, birbirinden çok farklı yapıdaki nesnelerin çevresini saran bu enerji halkası neyin nesidir? Bu konuda, araştırmacılar arasında henüz görüş birliğine varılmamıştır. Bir düşünceye göre, nesnelerin çevresindeki halka nesne ile makine arasındaki normal elektirik boşalımının bir sonucudur. Bir başka görüşe göre de ter, beden ısısı gibi fiziksel nedenler fotograflarda saptanan görüntüleri oluşturmaktadır    Fakat bilim adamlarının yaygın görüşüne göre ise "Kirlian fotografları" "enerji beden"in ruh ile beden arasındaki ilişkiyi sağladığıdır. Bazı duyarlı kişilerin bu " beden" i gözle gördüklerine de inanılmaktadır .Geçekten de, bu tür kişilerin "enerji beden" konusunda anlattıkları ile Kirlian fotograflarında ki görüntüler arasında ki benzerlik şaşırtıcıdır.

Kirlian olayı Doğuda olduğu gibi Batıda da, yüksek frekansh bir elektrik alanına yerleştirilen, bitki ve hayvan her canlı yaratığın yayınları biçiminde görünüyordu araştırmacıların gözlerine. Baltık'tan Sibirya’ya kadarki Rus araştırmacıları, kendi köşelerinde yirmi beş yılı aşkın süren çalışmalarla, Kirlian'ın aydınlığa kavuşturdukları bu ışınımların fotoğrafını çekmeye, filmini almaya. mikroskopla incelemeye uygun her türlü aygıtla, 1965 yılından bu yana bu yaşamın öz yapısı üstüne anlayışlarını alabildiğine değiştiren canlılıkla dolu bu şaşırtıcı gösterileri inceliyorlar. İlk sonuçları arasında, her sağlık bozukluğunun. ışınlarda fiziksel belirtilerinin görülebilmesinden önce değişik bir biçim ve yoğunluk yarattığı ve bu parlaklıkların incelenişinin  ilk yapılan teşhisi doğrulayacağı anlaşılıyor. Fotoğrafı çekilen somut varlığın bir parçası kesilip alınınca, artık fizik olarak yaşamayan bu parça, Kirlian fotoğrafında  görünmesini sürdürüyor. Bu parçanın genel olarak bulunduğu yerde, bir görüntü hayalet belirmiştir.

 

Işımaların biçimi, renkleri, yoğunlukları günün saatlerine, gündüz ve geceye, meteorolojik ve kozmik karışıklıklara (ışık küreyi etkileyen karışıklıklar) göre açıkça değişiyor ve akupunktur noktalarında eşsiz bir parlaklık saptanıyor. Kirlian fotoğrafçılığını tanrıbilim, çevrebilim, diş doktorluğu, tıp, kriminoloji, arkeoloji alanlannda uygulamaları Ruslar incelemeye başlıyorlar... Rusya'daki pek çok uzman gibi, bu fotoğrafçılığın psi araştırmasında. kullanılışını, şimdiye kadar işleyiş biçimi çözümlenemeyen bazı olguların incelenmesini kolaylaştıracağına kesinlikle inandık. Fotoğraf, düşüncenin ya da insan enerjisinin bitkiler üzerinde etkisini görünür kılabilir, bu etkinin bitkilerin büyümelerindeki bir hızlılığı nasıl sağladığını ortaya çıkarabilir mi? Bir şifacıdan yayılan ışınlarla bir yaranın izini sürmeye olanak verecek mi? Büyüleyici telekinezi olayında, nesneleri uzaktan kımıldatabilen enerjinin yapısını önümüze serecek mi? Sözün kısası, bize görüntüsünü göstererek, medyomlann ve falcıların algıladıklarını kavramada bize yardım edecek olan aygıt olacak mı? Kirlian aygıtları, elektroansefalograf ya da saptayıcı, büyütücü ve kaydedici pek çok başka aygıt da, başlangıçta psi araştırması için düşünülmedi. Ama işin içine bir psi etkeni girdiğinde elektroflzyolojik olguları daha iyi anlamak için, teknik ilerlemenin emrimize verdiği tüm araçlar gibi, bunları kullanmayı hiçbir şey engellemez. Kirlian  fotoğrafçılığının optik merceklere hiç de gereksinimi yoktur. Elektrot işini gören metal bir yüzeye konmuş fotoğrafı çekilecek cisim, doğrudan levhayla ya da ışığa karşı duyarlı filmle ilişkidedir. İkinci elektrot bu levhanın arkasında bulunur. Böylece cismi ve duyarkatı etkilenmiş olan levhayı geçen bir elektrik alanı oluşur. Her işlem, ister istemez ışıktan uzakta yapılır. Altı, on iki ya da yirmi dört voltluk akümülatör bataryası akımından başlayarak bujilerin elektrotlarına yirmi bin voltluk bir kıvılcım veren bir arabanın yanma bobini ilkesine göre yüksek frekanslı alan elde edilir. Bir madeni para gibi,. cansız nesneler değişmez bir görüntü verirler; buna karşılık, her canlı organizma sürekli değişen yapılar gösterir. Elektroansefalografın ya da Foucault yönteminin kullanılması gibi, Kirlian yöntemlerinin kullanılması duyular dışı algı alanına açıklamalar getirebilir.

ENERJİ BEDEN Mİ RUH MU

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya karşın, "Enerji beden"in var olup olmadığı belirsizdir. Kirlian fotoğraflarında  her cismi çevrelermiş gibi görünen bir ayla bulunduğu doğrudur. Ama Batı'daki kuşkucular soruyorlar: "Bu garip ayla nedir? Gerçekten bazı kimselerin iddia ettikleri gibi "enerji beden "in bir kanıtı mı? Yoksa ancak bazı ermiş kişilerin insanların çevresinde gördüklerini söyledikleri ruh mu?" Ya da bu olayın çok daha sıradan bir açıklaması mı var

  Parapsikologlar. ter gibi bütünüyle fiziksel bir nedenin. ayla olgusunu bir ölçüde etkileyebileceğini kabul ediyorlar. Ama yine de, bu nedenlerin tam bir açıklama getirmediği görüşündeler. Parapsikologlara göre, Kirlian fotoğrafçılığı, ancak bir "enerji beden "in, "yayılan bir hava"nın, bir "biyoplazma olgusu"nun ya da herhangi bir normal üstü olayın varlığı kabul edilirse anlaşılabilir.

 

ORTAYA ÇIKARDIKLARI

Birçok insan, taşıdığı yeteneklerden habersizdir. Böyle bir çözümleme yöntemiyle ortaya çıkarılan nitelikler arasında şifa dağıtma, yaratıcılık ve önderlik gibi özellikler sayılabilir. Aynı zamanda, Kirlian fotoğraflarının, kişilerin iş ve duygusal yaşamlarından kaynaklanan çatışmaların nitelik ve boyutlarını ortaya çıkardığı da söylenmektedir. Bunun yanı sıra fiziksel gerilimlerin saptanabildiği de belirtilmiştir.

* Elektrofizyolojik incelemeler; auranın görünüşleri, derinin sıcaklık derecesi, derinin galvanometrlk tepkileri, damardevindiren olguları ve terleme arasında hiçbir bağlantı göstermiyor.

* Sağlıklı ve gevşemiş deneklerdeki mavi ve beyaz ışıklılık, denek bir gerilime, bir korkuya, bir coşkuya uğradı mı değişiyor ve bu durumda, parmağın iç yüzündeki ışınımlarda çoğunlukla kırmızı bir leke beliriyor.

*Yüksek gerilim altında çalışan İngiliz J. R. Milner'le E. F. Smart 24  saat önce koparılan, öldü ölecek bir yaprağa, az önce kopanlmış canlı bir yapraktan bir enerji iletimini saptadılar.

* Uyuşturucuların (alkol, marihuana) etkisi üstüne incelemeler. Birinden ya da ötekinden zehirlenme, auranın ışıklılığını ve genişliğini çoğaltır. Bir denekte, denek açken aura küçük ve sıkışıktı ama sonra pembe bir ışıklılığa geçti ve son bardakta gerçek aydınlanmayla sonuçlandı... Bu gerçektir, on sekizinci bardakta ne diye şaşırmalı ki?

* Şifacı olduklarını söyleyen üç kişiyi inceleyen Moss'la Johnson, Deanla Rusların tersine olarak, ellerin konuluşundan önce geniş, ellerin konuluşu sırasında açıkça daha dar bir aura saptadılar. Buna karşılık hastaların aurası tedaviden önce dardı fakat tedaviden sonra daha genişti.

* Bir denekte ipnoz durumunda saptanmış benzer olaylar; ama alınan sonuçlardan benzer geçici genellemeler çıkarabilmemiz için ipnotize edilenlerin aura fotoğrafları arasında çok ayrımlar gözlenmiştir.

* Bir medyumun olağan uyanıklık durumunda çok hafif, trans sırasında parlak, beyaz ve mavi ışınlamalar.

* Auranın, deneğin kişiliğine bağlı olduğu sanılıyor; herkesin diğer herkesten değişik, tek bir aurası olacaktı.

* Yaralı yapraklar üzerinde kırmızı bölgelerin ve pırıl pırıl kabarcıkların gözlenmesi.

* Bir medyomdan ya da bir şifacıdan yaralı bir yaprağa gönderilen düşünce enerjisi, bu yaprağa kendi renklerini ve kendi özgün ışıklılığını verir.

* Telekineziye yetenekli bir deneğin parmaklarının ucu psikokinezi oturumu sırasında olağandan daha yoğun bir ışıklılıkta, açık bir aura saçar.

* Işık kürenin kanşıklıklarından doğan manyetik fırtınalar, aurada koca koca alevlerin ışımasına yol açtı.

* Müzik auranın yapılarını etkiler gibidir, yayılmalar daha yoğun ve kabarcıklar artmış görünüyor.

* Deride renkli bir ışık aurayı etkileyecektir.

* Yayılma biçimi, yerin manyetik alanının çevrimsel değişikliklerine göre başkalaşıyor. Yerin manyetik alanı maksimum saat 19.00da ve minimum saat 4.00'de beliriyor (Greenwich saati).

* Califomia'lı bir araştırmacı bir ön teşhis yöntemini bulmaya çalışıyor.

               İşte Rus uzmanlarının yeni sonuçlarından bazıları

* Elektro ışıklılık zihnimizden geçen düşüncelere göre değişir. Böylece, dikkati ilginç bir kitap üzerinde toplamak yerine bir dolmakalemi düşünmek değişik bir alan yaratır.

* Parmağınıza, bir bitkinin hemen yakınında bir şey battı mı yaprakların parlaklığı yüzde elli artıyor.

* Kendi kendine telkin aurada bir değişiklik doğurur. Söz gelimi insan oldukça büyük bir kendi kendine telkin gücüne sahip olunca, elinin sıcaklık derecesinin yükseldiğini gerçekten duyabilirse, elinin aurası bu hayalet sıcaklığın sürdüğü sürece başka tür bir yapıya bürünür.

* Denek, önceki deney sırasında habersiz bir kişinin eline dokunursa, habersiz kişide aynı aura yapısı görülür.

* Kendi kendine telkinlenmiş bir deneğin bir yabancıya enerji iletimlerinde bitkiler en iyi algılayıcılar olurlar. Yukarda ki deney bir bitkinin yakınında yapılırsa, yaprakların ışıklılığı buna göre çoğalır. Kendi kendine telkin bir soğukluk izlenimi yarattı mı yapraklardan ters bir sonuç alınır.

* Tam Kirlian fotoğraflarında en büyük alevlerin göründüğü noktalarda bitkilerin yapraklarında çiy tanesi oluşur.

* Sebzelerle meyvelerin saklanış yöntemlerine ilişkin en iyi bir inceleme için, Kirlian teknikleri önerileri

* Akupunktur: Bir çizgi üzerinde bazı noktaların uyarılması gene bu çizginin öbür noktaları üzerindeki ışıktan daha yoğun bir ışık oluşturacaktır.

* Beslenme: Tohumların ve tomurcukların Kirlian yöntemleriyle incelenmesi büyük bir yarar Sağlar. İlkbaharda buğday filizinin öbür tüm türlerin filizinden çok çok daha büyük ışıklı bir yoğunluğu olduğu görülür.

* Çevrebilim: Balıkların zehirlenmesinin ilk teşhisi; zehirlenen balıkların kılçıkları  Kirlian fotoğrafında tanık balıkların kılçıklarınkinden açıkça değişik bir aura gösterirler. Kirlian teknikleri su düzeyindeki öldürücü bir kirlenmenin önlenmesini sağlayacaktır

* Ön teşhis: Kirlian fotoğrafı zorlanmalardan acı çeken bir hastada şimşekler biçiminde enerji boşalımları ortaya çıkarır ve hastalığın ağırlığı konusunda bir tahmin verir. Fotoğrafların incelenmesi ve teşhislerin saptanması için auradaki   ışıklılık tayfının tam bir analizi yapılmıştır.

* Bedenin her bölümünün, genellikle belli bir renkte aurası vardır: Kalp bölgesi için mavi; ön kol için mavi yeşil; kalça için zeytin yeşili ve böyle gidiyor.

* Kanserli dokulara ait Kirlian fotoğraflarının ayrıntılı analizi bir hastalık teşhisine yardım eder. Mide kanserinde sağlıklı mide dokularının fotoğraflarında rastlanmayan özellikler, gri ve beyaz taneli ince gölgelerle mikro yayılmış boşalımlar biçimleniyor. Araştırmacılar bir urun teşhisini yapmak için deşarj devrelerinin doğasını, düzgünlüğünü, etkinliğini inceliyorlar.

* Hastanın muayenesiyle ya da yalnızca hücrelerinden bazılarının fotoğraflarıyla teşhis konuluyor.

* Coşkusal durumların saptanmasında, tıpsal teşhiste (özellikle kanser için). zehirlenmeden kurtarma ve aktinoterapi (1) kürlerinin denetiminde Kirlian tekniği geçerlidir.

* Belirli bir derinliğe kadar insan bedeninin bir parlaklığını elde etmek için X-ışınlan ve ses ötesi holograflsiyle Kirlian fotoğrafçılığının birleştirilebileceği umuluyor.

(1 Işıklarla, daha çok morötesi ışıklarla tedavi. )                                                

 

RENKLERİN DÜZENİ

  Aylada bulunan renkler ile duygusal durum arasında bir bağlantı kurma eğilimi vardır. Oysa elde edilen renkler, bütünüyle, kullanılan film türüne bağlıdır. Sözgelimi, 35 mm'lik Ectachrome film, kırmızı yada sarı renkleri vermektedir. Polaroid bir filme kırmızı bir dış ayla elde edilirken, bu aylanın içinde beyaz bir şerit bulunmaktadır.Renklerin kendileri önemli değildir önemli olan renklerin düzenliliği, renk etkilerinin yaygınlığı ve onları oluşturan dürtülerdir