RH NEGATİF KAN FAKTÖRÜ GİZEM MUTASYON VE TARİHÇE

Dünya üzerinde, Rh negatif kana sahip tek canlı İnsandır.  İnsanlar evrim hakkında farklı düşünce ve inanışlara sahiptir. İlk insanın Adem ve Havva olduğuna inanıyor olabilirsiniz veya insanların maymundan geldiğine dair evrim teorisine. Tüm bu görüşler ortak bir atayı işaret eder. Ortak bir atadan geliyorsak kanımızdaki antijenlerinde aynı olması gerekmiyormuydu? Garip bir anomaliye sahip olan insan popülasyonun küçük bir yüzdesi var, Burada kastettiğimiz, dünya nüfusunun sadece %15’i yani  Rh-negatif kana sahip olanlar.

RH NEDEMEK

Sadece bir tanımlama olsa da, bir ön bilgi olarak söylemeliyiz ki Rh faktörünün ismi Rhesus Macaque'den gelir. Rh faktörü ilk kez Hint Şebekleri üzerinde yapılan bir deneyde tespit edilmiş ve bundan dolayı bu faktöre, Hint Şebeğinin latince ismi olan Rhesus Macaque'nin baş harfleri kısaltma şekli ile verilerek Rh faktörü adını almıştır.

RH NEGATİF - KAN NEREDEN GELİYOR

Genetik yapımız tarafından antijen üreten bilgileri taşıyan 35 adet kan grubu sistemi bulunmaktadır. Antijenler, bir bağışıklık tepkisi üreten moleküllerdir, bu yüzden yabancı bir madde veya toksin sistemimize girdiğinde, antijenler vücudumuza onlara saldırmaları gerektiğini söyler. Rh sisteminde 61 antijeni vardır, D antijeni Rh-negatif Rh-pozitif olup olmadığını belirler. Bu antijen, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve Rh-pozitif kan ile temas ettiğinde negatif reaksiyona girebilen hassas bir proteindir.

KAN ANTİJENLERİ VE RH FAKTORÜ

Rh-negatif kan her zaman bir anlamda var olmuştur. Rh negatif kanı olan bir kişi, çoğu insana özgü bir antijen olan rhesus faktörüne sahip değildir . İnsanların rhesus kan grubundaki çeşitli antijenlerden (özellikle D antijeni) sadece bir tanesidir. Kan antijenleri, kırmızı kan hücrelerindeki işaretleyiciler gibidir, bu durumda bir protein markeridir. Spesifik antijeni olmayan insanlar, sahip olduğu kan transfüzyonlarına karşı bağışıklık tepkilerine sahip olacaktır. A, B ve O kan tipleri farklı bir antijen grubunu temsil eder. İnsan kanında birçok antijen türü vardır. Rhesus kan grubu, rhesus maymunlarının kanından yapılan serumlar araştırılırken insan kanındaki benzerlikler fark edilirken keşfedildi. Bununla birlikte, insan rhesus kan grubu benzersizdir. Maymunlarda bulunanlarla aynı değildir. İnsanları diğer hayvanlardan ayıran diğer özellikler gibi, insanlarla evrimleşmiştir. Rhesus faktörünün, en az 100 000 ila 200 000 yıl arasında, anatomik olarak modern insanlar olduğu sürece, insan yapısının bir parçası olduğu sonucuna varabiliriz. 

RH NEGATİF KAN VE HAMİLELİK

Rh negatif kanlı bir kadın, Rh pozitif bir bebekle hamile kalırsa, vücudu, bağışıklık sistemine, fetüsünün esasen zehirli olduğuna işaret eden antijenleri üretecektir. Tuhaf olarak, Rh-D immünoglobulin olarak bilinen nadir bir antikor verilmedikçe kadının bedeni kendi fetüsünü reddedecek öldürecektir. Bu komplikasyon hemolitik hastalık olarak bilinir.

 
VARSAYIMLAR

Bazıları Rh negatif kanın sadece bizim evrimimizde bilinmeyen bir zamanda ortaya çıkan bir mutasyon olduğuna inanır. Ancak, kulağa garip geldiği gibi, diğerleri, insanlarla iç içe geçmiş ya da bir şekilde melez bir kan hattı üreten bir şekilde türetilmiş yabancı bir türden gelme ihtimalini tahmin etmişlerdir . Diğer türlere, melez hayvanlara baktığımızda, çeşitli uyumsuzluklar ve hatta infertiliteye rastlandığı durumlar görülür. Bir at ve eşek eşleştiğinde, genetik farklılıklar steril bir katır ile sonuçlanır. Aynı şey bir liger için de geçerli - bir aslan ve bir kaplanın soyu - iki tür kromozom uyuşmaz, bu yüzden infertil yavrular üretirler. Rh negatif anneler ve Rh pozitif bebekler arasında benzer bir uyumsuzluk olabilir mi?

DÜNYA DAĞILIM ORANLARI VE ORTAYA ÇIKIŞ VARSAYIMLARI

Dünya nüfusunun yaklaşık %15'inin Rh-negatif ayrımı vardır, D-antijeni damarlarında yoktur. Ancak nüfusun bu yüzdesi, gezegenin tüm bölgelerine eşit olarak yayılmamaktadır. İnsanların, Homo Sapiens olarak adlandırılan ve ilk olarak Sahra-altı Afrika'da ortaya çıkan ve oradan dünyaya yayılan ortak bir ataya sahip oldukları düşünülürken, Rh-negatif Afrikalıların sayısı diğer kıtalara kıyasla orantısız derecede düşüktür: Afrikada Rh Negatif kana sahip insan nüfusu sadece kıtanın %3’üdür. Asya'da, oran dahada düşüktür. Asya kıtasında Rh negatif kana sahip insanların yüzdesi, toplam nüfusun sadece %1’idir.

Rh negatif üreten gen, büyük ölçüde Kafkasyalılarda bulunur; en yüksek konsantrasyon, Fransa ve İspanya arasında yer alan İber Yarımadasında küçük bir bölgede bulunur. Bu bölge Bask bölgesi olarak bilinir. Bask nüfusunun %40 kadarı, Rh negatif kana sahiptir ve bu durum bölgenin tek ayırt edici özelliği değildir.

Basklılar, aynı zamanda, Batı Avrupalıların, yerli Hint-Avrupa dilini konuşmaya devam eden tek Avrupa halkıdır - Avrupa'da başka hiçbir yerde konuşulmayan izole bir dil. Fakat bu dil sadece izole değil, diğer Avrupa dilleri ile tamamen ilgisiz.

Bask halkı ile ilgili bir varsayım, Baskların Avrupa'ya ulaşan ilk modern insanların saf torunları olabileceği yönündedir. Bask halkı arasında negatif kana sahip olanların %50’si sıfır grubudur. Bir teori, Baskların atalarının tamamının Rh negatif ve sıfır kan grubuna sahip olduğu, ancak Paleotik çağdan beri binlerce yılda, yerel Avrupa halklarıyla karışmaları sonucu kendi içlerinde Rh negatif ve sıfır kan grubu oranlarının düştüğü, Rh negatif kana sebep olan genlerinde küçük yüzdelerle dalga dalga dünyanın diğer noktalarına yayıldığı yönündedir. Diğer bir başka teori ise, eski Mezopotamya’da Sümer uygarlıklarını kuran ırkın, dünya dışı veya gezegendeki diğer insanlardan farklı olabileceği, bu ırk ile Mezopotamya halkını melezleştirmeye yardımcı olan bu sürecin bir kısmının Rh-negatif kan ile sağlandığıdır.

ZFİZİKSEL VE ZİHİNSEL FARKLILIKLAR

Rh-negatif kanı olan kişilerin, fiziksel ve zihinsel farklı özelliklere sahip oldukları iddia edilmektedir Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Ortalamadan daha yüksek IQ      

Düşük vücut ısısı      

Yüksek tansiyon      

Kırmızı veya kırmızımsı saç      

Ekstra Omurga yapısı      

Hassas görüş

güneş ışığına karşı özel hassasiyet      

Yükseltilmiş sezgi

Güney Amerika'da, tuhaf şekilli Paracas kafataslarının bazılarının, saç renginin bölgedeki gen havuzu ile karşılaştırıldığında doğal olmadığı, bölgede kızıl saçlı insanların yaşamış olduğu tespit edilmiştir. Kızıl saçlı gen, Orta Doğu ve Avrupa'da ortaya çıkar. Farklı düşünen arkeologlar, LA Marzulli gibi bu kızıl saçlı kafataslarını Nephilim'e bağladılar. Rh negatif kan türü başka bir bağlantı faktörü olabilir mi?

RH NEGATİF KANDA GENETİĞİN ROLÜ

Bununla birlikte, bu sıra dışı özellik, nispeten sıradan insan genetiği ve doğal seleksiyon açısından da açıklanabilir. Bir olasılık, Rh-Negatif kanın geninin, Rh-Negatif kanın olmasının olumsuz sonuçlarını ağır bastıran bir çeşit selektif avantajı olmasıdır. Bu fenomenin iyi bilinen bir örneği orak hücre anemisi ve sıtmasıdır. Sıtmanın yaygın olduğu batı Afrika'daki nüfusun büyük bir yüzdesi, orak hücre anemisi için genin taşıyıcılarıdır, ancak hastalığın kendileri yoktur. Bunun nedeni, sadece orak hücre anemisi için genin taşınması, kişinin bağışıklığı Malaria'ya taşıdığıdır. Orak hücreli anemi zararlı olsa da, ölümcül olsa bile, geni taşıyan seçici bir avantaj sağlar ve bu nedenle beklenenden çok daha yaygındır. Rh-Negatif kanın etkilerini inceleyen bilim adamları, Rh-Negatif kan için geni taşıyan bireylerin, doğmamış çocukları tehdit edebilecek toksoplazma gibi bazı parazitlere daha dirençli olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, toksoplazmanın daha yaygın olduğu alanlarda genin daha fazla taşıyıcısı bulunduğuna da rastlanmıştır. 

 

DÜNYADIŞI VARSAYIMI

Dünya dışı, farklı canlılarla ilişkilendirilen açıklamalar daha da sorunludur, çünkü Rh-Negative geni tamamen farklı bir gen değildir, insan geninin bir varyasyonudır. Homo Sapiens dışında, dünya üzerinde yaşayan herhangi bir canlıdan gelmesi de olası değildir . Diğer seçeneklerin belirsizliği Rh-Negatif kan grubunun, bazı popülasyonlarda seçici bir avantajdan dolayı en yaygın seçenek nedeniyle yaygınlaşan bir mutasyon olduğu açıklamasını daha mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak, kanıtlar şu anda Rh-Negatif kan fenotipinin nedeni olarak sıradan bir mutasyondan biraz daha fazlasını işaret etmektedir.

ÖZETLE

 

1-Diğer tüm kan guruplarında (A-B-AB- ve 0) olmak üzere protein  bulunurken Rh de protein bulunmamaktadır.

2-Bu  kan gurubu insan popülasyonunun %15 ni oluşturmaktadır.

3-Bu kan gurubu diğer tüm guruplara kan verebilir

4-Rh kan gurubu sadece kendi gurubundan kan alabilir,Diğer guruplardan alamaz.

5-İnsan popülasyonunun bir kısmını oluştursalarda daha çok kuzey avrupa civarında bulunurlar

6-Rh + kan gurubuna bağlı kadınlar Rh- bebek doğurmakta zorluk yaşarlar. Çünkü Rh+ bir anneni vücudu Rh- bebeği düşman olarak görmekte ve red etmekte , dışarı atmaya çalışmaktadır